Adkomst, parkering og matbutikk

Det er tillatt å parkere i parkeringshuset Haugesund Parkering, Sørhauggata 105 (parkering hele døgnet, avgift fra 08-15): https://haugesundparkering.no/parkeringsplass/p-hus-sor/
Se kart for anvisning av kjørerute til parkering. I kjøpesenteret Markedet, rett sør for P-hus, er det matbutikk i 1- etasje, inngang fra Sørhauggata. På kartet er det anvist gangrute fra hotellet til matbutikk, Bunnpris, Åpningstider: 09.00 – 20.00 (18.00). (NB! Det er ikke tillatt å bevege seg inn i dette området (sperret terreng) for løpere og ledere mens løpene pågår)

Andre parkeringsmuligheter for løpere og ledere nær hotellet:
-Apcoa parking i Åsbygt. 3, rett ved hotellet. Betaling hele døgnet og svært begrenset antall plasser.
-Haugesund parkering, Høvleriet, Smedasundet 66 (kun parkering 08-15): https://haugesundparkering.no/parkeringsplass/hovleriet/


-Idrettsparken, Haugesund, innkjøring fra Skeisvannsvegen. Gartis parkering, 30 min gange fra løpshotellet. Se kart: